Novia Salcedo Sariaren Deialdia

Novia Salcedo Sarirako hautagaiak, Batzorde Antolatzaileak horretarako gai ikusten dituen instituzioak, kultur eta ikerketa guneak, unibertsitateak, enpresak eta bestelako erakunde guztiak edo pertsonalitateak dira.

Aurkeztutako kandidatura guztiak preskriptore batek aurkeztuko ditu, eta preskriptoreak ezin izango du norberaren edo berak ordezkatzen dituen erakundeen aldeko proposamenik aurkeztu.

 

Novia Salcedo Sariak kategoria hauek ditu:

  • Pertsonak, hemen “Ad Honorem” kategoria ere sar daiteke, Epaimahaiak horrela irizten badio.
  • Enpresak, bi azpi-kategoriarekin: Enpresa handiak eta enpresa txikiak.
  • Administrazio publikoak / instituzioak / GKEak

 

Eta arlo hauetan emango dira sariak:

  1. Ideiak eta ikerketak
  2. Proiektuak eta ekimenak
  3. Jardunbide egokiak
  4. Sentsibilizazioa eta gizarte zabalkundea

 

Kandidaturak aurkezteko, webgune honetan dagoen kandidatura inprimakia bete beharko da, eta Novia Salcedo Fundazioari bidali beharko zaio, kandidaturaren ez ohiko merituak zehatz mehatz azalduz.

Bidalketa posta ziurtatu bidez edo posta elektronikoz egin daiteke, edo bestela Fundazioaren helbide sozialean aurkeztu. Harremanetarako datuak:

Novia Salcedo Fundazioa
Campo Volantín, 24 – 1º
48007 Bilbo (Bizkaia) – Espainia
E-maila: paloma@noviasalcedo.es
Tfnoa. +34 94 425 59 59 Ext. 201

 

Horrez gain, kandidaturari buruzko datu aipagarriak eta informazio osagarria emango dituzten mota guztietako dokumentuak aurkeztu ahal izango dira, eta baita hark izan ditzakeen gainerako laguntzak ere.

Aurre aukeraketa egin eta gero, Sariaren Batzorde Antolatzailea harremanetan jarriko da hautagaiekin, hurrengo faserako hitzordua ezartzeko xedez. Hurrengo fase horretan, aurkeztutako proposamenen gaineko ebaluazio sakonagoa egingo da.

Kandidaturak jaso eta onarpenerako epea itxi denean, hautagaien gaineko aurre-aukeraketa egingo du Batzorde Antolatzaileak, eta espediente aipagarrienak Epaimahaiari helaraziko zaizkio, hark, ondoren, sariaren gaineko erabakia jakinarazi dezan.

 

Azaldutako betekizunak betetzen ez dituzten hautagaiak ez dira onartuko. Nolanahi ere, aurkeztutako dokumentuak ez dira itzuliko, eta ez da haien gaineko korrespondentziarik gauzatuko. Sarituek oniritzia emango diote sariak webgunean argitaratzeari.

 

Impresos de inscripción: